Столични експерти ще ни дават земеделски съвети

CarevicaНационалната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще проведе три изнесени приемни в област Силистра през месец октомври.

Първата е днес и ще е в Общинската служба по земеделие в Ситово от 9,00 до 12,00 ч. На 8 октомври екипът се премества в Кайнарджа, където срещата ще е на същото място и в същия час. Седмица по-късно, на 15 октомври, експертите на НССЗ ще проведат срещата си в кметството нап село Смилец, също от 9,00 до 12,00 ч. До края на годината НССЗ ще проведе още 11 приемни в областта през месец ноември и 5 през декември.

По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Информация за провеждането на изнесени приемни, както другите консултантски и информационни дейности на НССЗ може да намерите на интернет страницата на службата в рубрика „Обучения и информационни дейности“.