Студенти въртяха педали до Русе в чест на годишнината на РУ „Ангел Кънчев”

Filial velo (2)Десетина студенти от Русенския университет Ангел Кънчев” днес тръгнаха с велосипеди по 120-километров маршрут от Силистра за Русе по случай 70-годишнината на университета. Стартът бе даден пред филиала на университета в Силистра от директора на филиала доц. Теменужка Богданова.

Съобщено бе, че подобна проява, но лекоатлетическа, е започнала и от Разград. Според председателя на Спортната комисия към Студентския съвет на Русенския университет Иван Спиридонов проявите са в рамките на провеждания в университета Месец на спорта. Отбелязват се и 60 години на академичния спорт. Студентите се състезават в девет вида спорт и от тези състезания ще бъдат подбрани участниците в студентските отбори за насрочената за напролет в Русе Национална универсиада.

В Силистра академично образование има от 1971 г. със създаването на Полувисшия педагогически институт. През 1997 г. с Постановление на Министерския съвет Полувисшият педагогически институт и създаденият по-късно Полувисш институт по машиностроене и електротехника преминават в структурата на Русенския университет. Във филиала в Силистра сега се учат около 500 студенти.

1 thought on “Студенти въртяха педали до Русе в чест на годишнината на РУ „Ангел Кънчев”

  1. десетина студенти + „доктор хонорис кауза“ Даньо брадата

    Палец нагоре 3 Палец надолу 0

Comments are closed.