ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА СИЛИСТРА НА Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
Д-р Юлиян Найденов, кандидат за кмет от ПП ГЕРБ
ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Уважаеми съграждани,
Силистренци,
Това не е предизборна програма, а Програма за развитие на Силистра.

Аз съм д-р Юлиян Найденов и съм кандидат за кмет на община Силистра. Роден съм на 10 май 1955г. През 1975 г. завърших средно образование в ЕСПУ „Климент Охридски“, а през 1982 – висше медицинско образование в ВМИ-Варна. Специализирах неврология в Медицинска академия, София. Работил съм като лекар-невролог в Силистра, бях управител на МБАЛ-Силистра, директор на РЦЗ, в момента съм начални

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
Д-р Юлиян Найденов, кандидат за кмет от ПП ГЕРБ
ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Уважаеми съграждани,
Силистренци,
Това не е предизборна програма,  а Програма за развитие на Силистра.

Аз съм д-р Юлиян Найденов и съм кандидат за кмет на община Силистра. Роден съм на 10 май 1955г. През 1975 г. завърших средно образование в ЕСПУ „Климент Охридски“, а през 1982 – висше медицинско образование в ВМИ-Варна. Специализирах неврология в Медицинска академия, София. Работил съм като лекар-невролог в Силистра, бях управител на МБАЛ-Силистра, директор на РЦЗ, в момента съм началник отделение в МБАЛ-Дулово, имам и частна неврологична практика. Женен съм. Със съпругата ми Емилия имаме син и дъщеря, а отскоро и внучка.

Кандидатирам се за кмет на Силистра поради няколко основни причини:
Най-важната от тях е, че аз чувствам Силистра като свой роден град. Целият ми живот, цялата ми кариера, всичките ми успехи се случиха тук. Днес този горд град се руши, жителите му и особено младите хора го напускат, изчезва самочувствието ни на областен град, на Силистренци!
Аз знам колко е крехък човешкият живот, а градът ни също е жив организъм и за никого не е тайна, че Силистра се нуждае от лечение.
Втората причина е пряко свързана с първата. На всички е ясно, че Силистра не е онзи приветлив и зелен град на щастливи хора, който всички ние помним, и който като кмет бих искал да върна на хората. През годините се наложиха порочни схеми на корупция, шуробаджанащина, връзкарство. Много граждани бяха изключени от живота на града, от икономиката, от възможността да си намерят нормална работа, да бъдат спокойни за семействата и живота си.
На трето място – защото знам, че този град може да бъде управляван добре. Знам механизмите за това и съм достатъчно опитен и подготвен, за да поема тази отговорност.
В последните години общината ни изостава в развитието си – без план, без правила и без идеи. Време е да сложим край на съсипващото статукво, което ни води до икономически застой, безработица, ниски доходи и липса на перспектива. То ограбва труда и усилията ни за сметка на интересите на малцина. Прогонва нашите деца да търсят реализация и препитание далеч от Силистра. Кара ни да се задоволяваме с малко, когато заслужаваме и имаме потенциал за много повече.
Включвам се в кметските избори не просто, за да заема един пост, а защото имам идеи и предложения за бъдещето на Силистра. Вярвам в хората от общината, вярвам, че с необходимата воля и желание за работа можем да се развиваме успешно като един нормален европейски град. Обещавам ви само две неща:
Да работя за Силистра така, че никой от вас да не се срамува от своя избор.
Да върна живота в Силистра. Добрият живот.
Силистра трябва да се превърне в град, който ни кара да се гордеем с постиженията му. А ние, като негови граждани, да бъдем спокойни в своето настояще и амбицирани към по-добро бъдеще.
Силистренци, време е да върнем гордостта си, сигурността си, децата си. Вярвам във Вас и във Вашите възможности, в желанието Ви заедно да заживеем добре, да заживеем по европейски.
И затова разчитам на Вас.

1. ПОДКРЕПА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ. НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ
Големите предприятия и инвестиции са лицето на една общинска икономика, но средният и малък местен бизнес са основата, чрез който тя осигурява заетост и доходи на своите предприемчиви граждани. Развитието и съществуването на местния бизнес е в основата на икономическия просперитет на общината. В тази връзка предвиждам:
– Актуализиране на Общинския план за развитие. Създаване на стимули и благоприятна среда, които да спомогнат за развитието и конкурентоспособността на малките и средни фирми в Община Силистра.
– Ликвидиране на административните бариери и произвол по отношение на прохождащите местни фирми. Подобряване дейността на изградения информационен център към Община Силистра.
– Насърчаване на инициативността на частните предприемачи чрез сключване на дългосрочни договори с Община Силистра, обвързани с ангажименти за подобряване на обществената среда на града.
– Създаване на условия за развитие на малък и среден бизнес в общината на база на публично-частни партньорства.
– Подкрепа на местния бизнес чрез организиране на търговски изложения и инвестиционни форуми, организиране на бизнес делегации, провеждане на обучения по актуални въпроси на законодателството, възможностите за европейско финансиране и развитието на отделните отрасли, заедно с браншовите организации в Общината.
– Създаване на Общинска стратегия за развитие на клъстери в сферата на туризма, селското стопанство и хранителната промишленост, транспорта.
В съвременната конкурентна среда всяка община трябва да се бори за привличането и осигуряването на дългосрочни инвестиции на своята територия. Те спомагат за разкриване на нови работни места, за чувствително повишаване на доходите на работещите, за гарантиране на икономическия растеж на общината и за повишаване на качеството на живот на всички граждани. За да може Силистра да се възползва от своето стратегическо положение е необходимо:
– Създаване на условия за привличане на държавни и частни инвестиции с цел оползотворяване на стратегическото място на града. Независимо от привлекателността и качествата на дадено населено място, инвеститорите няма да го предпочетат, ако кметът и администрацията му поставят пречки пред тяхната работа и не са отзивчиви към техните усилия и искания.
– Активност в установяването на контакти със западни стратегически инвеститори – задачата на кмета е не просто да прекарва времето си безцелно в и около общината, а да търси активно организации и компании, които биха вложили средства за разкриване на нови производства и работни места в Силистра.
– Разработване на стратегия за целево рекламиране и представяне на възможностите и стратегическите характеристики, които притежава община Силистра. Без активен „city marketing”, градът ни просто ще остане бяло поле на европейската бизнес карта.
– Възползване на европейските възможности за лобиране пред западни фирми и стратегически инвеститори – представителите на големите компании не само трябва да харесат едно населено място за инвестиция, но и да бъдат убедени да го предпочетат пред друго със сходни качества. Работата на бъдещия кмет трябва да бъде полезна за Силистра чрез активен диалог със София и Брюксел. Само така може да се гарантира, че бизнес-потоците от средства и инвеститорите няма да подминават  общината ни.
– Създаване на условия за изграждане на регионален логистичен възел в промишлено-селищната агломерация Силистра-Айдемир. Използване на географските дадености на Силистра и превръщането на общината в развито търговско и транспортно средище – градът ни има шанс да се превърне в логистичен център на североизточната граница на ЕС.

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА ОБЩИНА.
Просперитетът на една община се оценява и чрез спокойствието на нейните жители. За никого не са тайна проблемите на сигурността, особено в селата на Силистра. Задачата на градоначалника не е да разчита единствено на органите на МВР за подържане на реда, но и да организира наличните общински ресурси, за да могат всички граждани да се чувстват спокойни и защитени. Ангажиментите ми в тази сфера включват:
– Възстановяване на Общинската охрана, която да гарантира сигурността на жителите на всяко едно населено място в координация с полицията и другите компетентни органи на МВР. Подобно общинско дружество ще бъде и източник на финансови постъпления в бюджета на общината.
– Осигуряване на представител на Общинска охрана за гарантиране на присъствие във всяко едно село на общината с цел ограничаване на престъпността и защита на частната собственост.
– Осигуряване на ефективна охрана на всички учебни заведения и видео наблюдение на “горещите” точки в града, за да опазим децата си от насилие, наркотици и други вредни “болести” на съвремието.
– Завършване на започнатия приют за бездомни кучета. Събиране, кастриране и обезпаразитяване на бездомните кучета. Въвеждане на общински данък за собствениците на опасни и бойни породи кучета, ограничаване на движението им без намордник и без стопани.
– Заедно с органите на МВР и с помощта на неправителствени организации и граждански сдружения – активна превенция на наркоманиите и разпространението на наркотични вещества в Силистра.
Изграждането и реновирането на пътната инфраструктура е дългосрочна инвестиция в икономическо развитие на населените места в Община Силистра. По този начин ще се подобрят както качеството на живот на хората в общината, така и възможностите за икономическо развитие и разкриване на нови работни места. Не бива повече отделните инфраструктурни проекти да се подчиняват на предизборен популизъм в края на всеки 4 години – те трябва да са приоритет по време на цялото управление. Инвестициите в инфраструктурата са ежедневно и неотменимо задължение на кмета и администрацията му. Конкретните ми намерения през бъдещия кметски мандат са свързани с:
– Подобряване и развитие на мрежите за питейни и отпадъчни води в града и населените места; изграждане на канализационни мрежи във всички населени места в общината;
– Усъвършенстване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци – изграждане на оптимизирана система за сметосъбиране и сметоизвозване с ежедневен контрол и отчетност на депонирането на отпадъци; изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци и ликвидиране на замърсените площи от произволните сметища.
– Подобряване на контрола върху дейността на фирмите по чистотата. Подобряване на качеството на услугата чрез: увеличаване на броя на контейнерите за смет, съгласно нуждите на отделните улици, квартали и села; извозване на контейнерите по точно определен график; спиране на досегашната практика на изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за това места; увеличаване на местата за изхвърляне на дребни отпадъци в централната част на града и местата с по-голям човеко-поток.

3. СИЛИСТРА – ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
Силистра ще бъде добро място за живеене, само ако задържи младите хора в общината и предостави възможности за тяхната реализация и удовлетворение. В следствие на неправилната политика и липсата на идеи за развитието на общината и града в последните години Силистра постепенно се “обезкърви”. Младите хора заминаха към по-големите градове или чужбина, лишени от възможност за добър живот и реализация в родното си място. Причина за този емиграция са и липсата на работа, и ниското заплащане на труда. Недалновидното управление на общината доведе до нейното изоставане, което прогони “цвета” на Силистра. Така градът се лиши от амбицирана и квалифицирана работна ръка и от хора, които могат да спомогнат за неговото възраждане и развитие. Като бъдещ кмет възнамерявам да прекъсна тази пагубна тенденция освен чрез посочените по-горе мерки и чрез:
– Учредяване на общинска стипендия “Вярност”, която всяка година ще бъде давана на младежи и девойки от града, които възнамеряват да следват в някой от българските университети. Стипендията ще бъде дарявана след предварителен конкурс на перспективни млади силистренци и ще подпомага тяхното следване, ако подпишат декларация, че след завършването на висшето си образование ще се върнат да живеят и работят в града.
– Организиране от Общината на местен форум “Кариери” – периодично организиране на среща между представителите на малкия и среден бизнес, както и на потенциални големи инвеститори в Силистра, с младежи, на които предстои завършване на тяхното средно или висше образование.
– Разработване на общинска програма за насърчаване на предприемачеството и откриването на собствен бизнес на млади силистренци – подпомагане на първите бизнес стъпки чрез административни облекчения, местни данъчни облекчения, организиране на обучение на млади предприемачи, спомагане за осъществяване на национални и международни контакти.
– Присъединяване на община Силистра към инициативата на UNICEF „Община – приятел на детето”. Превръщането на Силистра в град, в който гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от обществените политики, програми и решения.
– Ремонт на детските площадки и превръщането им в безопасно място за игра на децата и почивка за родителите им. Покриване на стандартите за безопасност на децата в градската среда. Възстановяване на „изчезналата” велоалея. Активна грижа за Дунавския парк, като място за отмора и повод за гордост на силистренци.
– Активна общинска политика за развитие на туристическия сектор, в който традиционно намират заетост млади хора. Популяризиране на туристическите забележителности на града, развитие на поклоннически туризъм, екотуризъм. Стимулиране развитието на биоземеделие, селски битов туризъм и традицонни занаяти – туристически атракции, които ще бъдат допълнителен източник на средства към гражданите на общината и младите хора.

4. АКТИВНА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Проспериращ град е градът със здрави граждани. Политиката в сферата на здравеопазването трябва да осигурява на всеки гражданин на община Силистра достъп до качествени и пълноценни, модерни медицински грижи. Всички ние знаем, че от качеството на медицинските услуги в нашата община има още какво да се желае. Този проблем важи за Силистра и е особено сериозен в селата от общината. Той се дължи не толкова на липсата на подходящи лечебни заведения и квалифицирани лекари, колкото на отсъствието на стратегическа държавна и общинска визия за развитието на здравеопазването в общината. Намеренията ми в тази област са:
– Дооборудване на МБАЛ Силистра с всичката необходима техника, апарати, екипировка за превръщането й в качествен здравен център – в тази насока освен ресурси от общинския и национален бюджет ще се търси и финансиране по програмите на ЕС, както и привличане на средства от донорски организации.
– Пълна рехабилитация на сградата на болницата – довършване на всички вътрешни и външни ремонтни работи. Преминаване от павилионен тип към обща сграда, при възможност за изграждане на нов сграден фонд, в който да функционира МБАЛ Силистра.
– Задържане и привличане на нови качествени специалисти на постоянна заетост в Силистра. Чрез подходяща общинска политика МБАЛ може да се превърне в притегателен център и престижна болница не само на територията на града, но и в региона, посредством развитието на високотехнологични дейности.
– Оборудване с необходимия транспорт и апаратура за подсигуряване на спешна медицинска помощ в община Силистра.
– Разработване на стратегия за създаване на „Фонд за здравни услуги” със средства от бюджета на Общината и привлечено външно финансиране. Той ще гарантира достъп до качествена медицинска помощ за всички хора в общината. Чрез него ще се работи директно с определен брой специалисти, общопрактикуващи лекари и фармацевти, които да поддържат кабинети и дрогерии (мобилни аптеки) в населените места.
– Хармонизиране на градската среда за хората с увреждания, в т.ч. и общинските структури, които в момента са труднодостъпни за хората в неравностойно положение.

5. ПОДОБРЯВЯНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МАСОВ СПОРТ
Вярвам, че качественото образование в града ни трябва да бъде един от основните приоритети на бъдещото кметско управление. Най-важната възможност за бъдещето на община Силистра са сегашните ученици. Инвестицията в образование е най-сигурната гаранция за успешното развитие на нашия град. Ролята на общинското ръководство в тези процеси е много важна. Финансовите ресурси на общината биха позволили много по-ефективна политика от водената през последните години. Само чрез прилагането на активната политика на бъдещия кмет и неговата администрация може да бъде изградена модерна образователна система, която да бъде ключов фактор за икономическото развитие на община Силистра през следващите години. За постигането на това е нужно:
– Активна общинска политика за превръщането на водещите силистренски училища в елитни учебни заведения в национален мащаб – развиване на привлекателни гимназии, атрактивни за ученици от целия регион.
– Разработване на проекти към европейските фондове и привличане на специалисти за изработване на експертни програми, насочени към подобряване на качеството на образователния процес в силистренските училища.
– Равноправно финансиране на всяко едно училище и детска градина на база на капацитета им, независимо къде се намира в общината.
– Изграждане на безплатни зони с безжичен интернет в основните места с концентрация на млади хора в Силистра. Подобни проекти са възможност за развитие на публично-частните партньорства и значително подобряват достъпа на хората до компютърните технологии.
– Създаване на система от стимули за ученици с високи постижения.
– Разширяване и обновяване на училищните и читалищните библиотеки, включително и чрез сътрудничество с чужди културни центрове с цел обогатяване на литературата на изучаваните в училищата чужди езици. Необходимо е партньорство с международни организации като „Френския културен институт”, „Британския съвет”, испанския „Институт Сервантес” и немския „Гьоте институт”, които подпомагат езиковото обучение във всички големи градове.
– Разработване на програма за въвеждане на чуждоезиково обучение във всички детски градини, финансирано от общината с цел да се дава добра предварителна подготовка на най-малките силистренци, които ще са бъдещето на града ни.
– Да се разработи проект за създаване на Общинско спортно дружество „Доростол”, обединяващо и координиращо дейността на всички спортни клубове на територията на Общината  и проектът да се представи пред общинския съвет след широко обществено обсъждане.
– Рехабилитация на спортната база в училищата – ремонт и оборудване на спортните площадки и физкултурните салони в училищата на общината.
– Развитие на училищния спорт и извънкласната ангажираност на учениците чрез организирането на различни клубове по интереси, финансово подпомогнати от Общината.
Разглеждам ролята на културата не само като фактор за социално сближаване и повишаване на качеството ни на живот, но и като силен инструмент за създаване на богатство. През последните години политика на общинското ръководство в областта на културата се води без ясна посока, амбиция и инициатива. Далеч в миналото са времената, през които Силистра беше средище на активен културен живот, а неговите граждани се радваха на разнообразни постановки, концерти, изложби, събития и инициативи. В тази насока смятам, че е нужно:
– Ремонт на сградата на драматичен театър „Сава Доброплодни” – пълна рехабилитация и дооборудване на театъра с необходимите средства за изнасяне на качествени представления и концерти. Редовни покани към гостуващи театрални и оперни трупи от водещи театри и опери в страната – при проява на интерес от гражданите на Силистра ще се разработи общински план за подържане на постоянна силистренска театрална трупа.
– Възстановяване на летния театър на Силистра – превръщането му в център на активни културни мероприятия, радващи силистренци през летния сезон на отмора и почивка.
– Разработване на програма за стимулиране и подкрепа на талантливи млади силистренци, занимаващи се с различни видове изкуства.
– Привличане на творци от общината в разработването и реализирането на проекти по благоустрояването и естетизирането на града.
– Възобновяване и засилване на връзката на Силистра с националните артистични и културни среди – целенасочена политика за появата на града ни на “културната карта” на България.
– Подготовка на целогодишна програма за провеждане на изложби и културни мероприятия на територията на общината – иницииране на събития и конкурси в сферата на музиката, изобразителното изкуство и традиционните занаяти на национално и международно ниво, които да превърнат общината в значим културен център в страната, способен да привлича посетители през цялата година.
– Популяризиране на културната програма и наследство на общината – развитие на туристическите възможности на Силистра чрез целенасочена реклама и превръщане на града в туристическа дестинация за българските и европейските туроператори.
– Подобряване на качеството и ефективността на администрирането на културните дейности в общината – ясен контрол, прозрачност и отчетност при изразходване на общинските средства в тази сфера.

Всички силистренци си спомняме радостта и гордостта, които носеха победите на нашите градски спортни отбори. Градският спорт е изключително важен за здравето и развитието на нашите младежи, за повишаването на самочувствието ни като граждани на Силистра, за популяризиране на града ни и за привличане на допълнителни приходи в него. В тази връзка съм провел многократни разговори и консултации с водещи специалисти и уважавани представители на градските и националните спортни среди. Заедно с тях съм на мнение, че спортният живот в Силистра трябва да бъде възстановен с активно подпомагане от страна на общината. Това ще стане чрез:
– Изясняване на финансовото състояние на ОФК „Доростол”, като условие за продължаване на финансовата подкрепа на Общината към него. Финансиране на  волейболен клуб „Елит”, когото досегашното управление пренебрегва. Финансирането с общински средства обаче ще бъде съпроводено с привличане на финанси от външни спонсори, при гарантирана пълна прозрачност на средствата и ангажиментите.
– Възстановяване на спортната база на града – реконструкция и модернизация на стадионите с тренировъчните игрища и базата към тях; ремонт на спортната зала; възстановяване на всички спортни площадки на територията на града.
– Възстановяване и подпомагане на младежко-юношески спортни школи и поемането им от компетентни местни специалисти, които да подготвят бъдещата спортна гордост на града ни.
– Възстановяване на вътрешноучилищните и междуучилищните градски спортни първенства.
– Активна работа по привличане на инвестиции в Силистренския спорт, организирането на спортни прояви и популяризиране на града ни като дестинация за провеждането на различни спортни срещи, състезания, турнири и първенства.

6. ОРГАНИЗИРАНЕ НА МОДЕРНА И ДОСТЪПНА ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ. ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ДАВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Успешното развитие на Силистра изисква компетентна и професионална администрация. Вероятно на всеки му се е налагало по една или друга причина да ползва услугите на общинската администрация. Не е тайна, че те не са на задоволително ниво.
Смятам, че ролята на една съвременна администрация е да създава максимално благоприятна среда за развитие на частната инициатива и бизнес, да намалява административните пречки и да предлага бързо и ефективно обслужване на всеки гражданин и фирма. В тази връзка намеренията ми са за:
– Оптимизиране на структурата на общинската администрация с цел повишаване на ефективността на нейната работа и съкращаване на сроковете за извършване на произнасяне по различните видове административни процедури.
– Провеждане на всички обществени поръчки при спазване на ясни правила за прозрачност и коректност към участниците.
– Борба срещу корупцията в общинската администрация и Общинския съвет, чрез редовен отчет и граждански контрол над работата на кмета и общинските съветници с помощта на неправителствени организации и граждански сдружения.
– Въвеждане на единен телефонен номер за гражданите, на който те да получават всякаква информация за административното обслужване и да могат да подават жалби за работата на служителите.
– Осъществяване на тесни връзки с други общински администрации в България и страните-членки на ЕС с цел запознаване и използване в Силистра на техните добри практики.
– Въвеждане Е-Община: електронни услуги с отдалечен достъп за гражданите и фирмите в Община Силистра.

Привличането на средства от европейски програми и проекти е инструмент, който все още не се използва достатъчно активно в Община Силистра. Ясно е, че сегашният дефицитен общински бюджет трябва да бъде преразгледан и актуализиран, да се търсят нови възможности за привличане на средства за подобряването на качеството на живот на хората от община Силистра. За да може в максимална степен да се възползва от европейските средства, общината има нужда от подготвена администрация за разработване и управление на проекти по европейските фондове и програми.
Като бъдещ кмет смятам, че е нужно:
– Създаването на активен и ефективен екип от експерти към общинската администрация, който да се занимава приоритетно с:
• набирането на необходимата информация;
• намирането на подходящи местни  и външни партньори;
• изготвяне на проекти към европейските фондове и програмите към тях;
• подготвяне на нужната документация;
• кандидатстване за отпускане на средства;
• цялостно подпомагане на реализацията на одобрените проекти.
– Изграждане на единен информационен център към Общината, който да дава информация относно текущи програми към Европейската комисия и европейските фондове.
– Организиране от общинския експертен екип на семинари и обучения за разработване проекти и кандидатстване по програми на ЕС, насочени към бизнес и неправителствени организации и граждани в Силистра.
– Включването на общината като основен партньор в проекти, разработени от силистренските предприемачи, земеделски стопани, неправителствени организации и граждани.
– Активно търсене на партньорства с други общини от България, Румъния и други страни-членки на ЕС за реализиране на общи национални и трансгранични проекти по европейските фондове и програми.
– Откриване на офис на община Силистра в Брюксел, за да има свои представители близо до компетентните институции на ЕС (Европейска комисия, Комитет на регионите, Европейски парламент).
– Наемане на външни консултанти и експерти, които допълнително да съдействат и лобират за привличане на европейски средства към община Силистра.

В тази Програма могат да настъпят изменения с включване на предложения от гражданите на Община Силистра, събрани чрез допитването до населението, което започна преди месец по инициатива на д-р Юлиян Найденов и ПП ГЕРБ.
С поглед към развитие и напредъка на всички жители на Силистренска община, открито заявявам моя ангажимент да:

– Да работя за общия интерес с почтеност и независимост.
– Да бъда отговорен, отворен, достъпен и в постоянна връзка с гражданите.
– Да положа всички усилията за положителна промяна в Силистра, които да превърнат общината ни в място на законност и сигурност.
– Да предлагам нови проекти, приоритети и стратегии за развитие на община Силистра.
– Да представям конкретни и прагматични предложения, близки до проблемите и дневния ред на гражданите на всички селища в община Силистра.
– Да търся решения с реален ефект върху възможностите за по-добър живот на всички нас.
– Да бъда активна част от общите усилия на за изграждането на една просперираща и успешна община – добър дом за своите граждани.

Д-р Юлиян Найденов,
Кандидат за кмет
на община Силистра