Съкратиха 3000 щата в МВР

С промяна в правилника за прилагане на Закона за МВР правителството намали днес общата численост на служителите във ведомството с 3000 щата – от 58 170 на 55 170. Промяната е продължение на реформите в МВР, стартирали през 2009 г. с присъединяването към ведомството на специалната куриерска служба, на закритото Министерство на извънредните ситуации

С промяна в правилника за прилагане на Закона за МВР правителството намали днес общата численост на служителите във ведомството с 3000 щата – от 58 170 на 55 170. Промяната е продължение на реформите в МВР, стартирали през 2009 г. с присъединяването към ведомството на специалната куриерска служба, на закритото Министерство на извънредните ситуации и на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности”.
Щатната численост на МВР беше вписана в нормативен акт за първи път в историята на българските специални служби в началото на 2010 г. Тогава тя беше 61 170. В резултат на обединяването на структури, през м. май 2010 г. щатовете във ведомството бяха намалени с 3000 и станаха 58 170.
През февруари предстои стартиране на процедура за изменение на Закона за МВР с акцент върху интегрирането на две от главните дирекции – „Криминална полиция” и „Охранителна полиция”.
Реално заетите работни места в МВР през последните две години са намалели с повече от 2000.