С до 150 лв. ще бъдат глобявани родители, които не запишат децата си за задължително предучилищно или училищно образование

41f6abc46e6e

С до 150 лв. ще бъдат глобявани родители, които не запишат децата си за задължително
предучилищно или училищно образование.Това решиха депутатите с гласуване на второ четене на текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование. От 5000 до 10 000 лв. ще е глобата за лица, които без регистрация организират и провеждат дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас с цел издаване на документ за завършена предучилищна подготовка.