Уреди за домашно компостиране раздава община Тутракан

Община Тутракан ще раздаде безвъзмездно 500 контейнера за домашно компостиране, съобщиха от общината. Желаещите да кандидатстват граждани трябва да са жители на община Тутракан и собственици на имот в общината, в който ще разположат контейнера и имотът да не е „в режим на етажна собственост“. В един имот може да се разположи не повече от един компостер, се посочва в съобщението.

Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота. Заявлението може да бъде получено в деловодството на община Тутракан или да се изтегли от сайта на общината.