Успешно продължава дейността на Центъра за обществена подкрепа в Дулово

Над 200 деца и техните семейства от различен етнически произход и социален статус са се възползвали от услугите на Центъра за обществена подкрепа в Дулово през последните четири години.

През 2017 г. бе открито социалното заведение в града с мисията да подобри качеството на живот на децата в тяхната семейна и социална среда. Центърът за обществена подкрепа обединява многостранни услуги – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

Екипът е от ръководител, социален работник, психолог и педагог. Осигурена е възможност за консултации с юрист. Центърът непрекъснато се стреми да надгражда досегашния си опит и да постига устойчиви резултати по отношение на предоставяната подкрепа.