Учебната година започна присъствено

В навечерието на новата учебна 2021-2022 година в Силистра бе проведена консултативно-координационна работна среща, съобразена с противоепидемичните мерки за количество хора и условия за общуване между тях, с представители на различни видове учебни заведения.

Срещата премина в търсене на отговори по теми, като готовността за учебни дейности на материално-техническата база в училищата и за работата в електронна среда, както и за нагласата за присъствено обучение, кадровото педагогическо обезпечение, състоянието на процеса за привличане на ученици и съответно на отпаднали от училищата, ваксинациите и др.

Д-р Габриела Миткова, началник на РУО на МОН в Силистра, представи подготвена за случая презентация по темата „Готовност за учебната 2021-2022 г. в област Силистра“, като най-важните цифри и факти от нея показват, че  общия прогнозен брой ученици в дневна форма на обучение са 9 470, от които в І клас се очаква да има 817 деца. Постъпилите в VІІІ клас по държавния план прием са 745,  а в ХІІ клас – 646.

Всички те ще учат в 44 училища.

По отношение на базата всички училища са получили разрешение от РЗИ Силистра, като в някои ремонтите ще продължат още месец-два, но без да пречат на учебния процес. Налична е готовност за отоплителния сезон във всички училища и детски градини.

Близо два милиона лева е стойността на извършените през летния сезон ремонти. Като над милион и осемстотин хиляди са отишли за подобряване материалната база в училищата, останалите са били за ремонти в детските градини.

До Нова година се очаква да приключи работата в ПГСУАУ „Атанас Буров“. Дотогава учениците ще бъдат на две смени разделени в сградите на ЕГ „Пейо Яворов“ и ПГПТ „Евлоги Георгиев“.

Всички учебни заведения са заредени с дезинфектанти и е подсигурена топла вода в санитарните помещения. Всяко училище обаче има свободата само да организира ученическия поток, съобразно спецификата на материалната база.

Здравни кабинети има почти навсякъде и е осигурена здравна помощ по три начина, но предвид проблемите с кадрите в тази сфера се изрази мнение, че са нужни мерки на държавно ниво.

Изнесени бяха данни, че близо 60 на сто от педагогическия персонал  има защита от коронавирус – като в това число преболедували, с пълна ваксинация и с първа доза.

Продължава тенденцията по-нисък да е процентът ваксинирани сред непедагогическия персонал.

Отпадналите ученици на този етап на проверка са 56 в 17 училища.

Работят 34 екипа за обхват и по техни сведения към 16 юли т.г. 90% от учениците „за обхват“ се намират в чужбина. По време на заседанието стана ясно, че работата им до 2020 г. е била ефективна, защото са били върнати голям брой деца в училище. Последвалото по време на пандемията обучение в електронна среда обаче е оказало регресивен акцент върху постигнатите резултати.

До средата на лятото проверките са показали, че 90 на сто от учениците за обхват са били в чужбина.

22 са учебните заведения със 100 % готовност да посрещнат обучение в електронна среда.

В шест училища ще се разчита на разпространение на учебните материали на хартиен носител, допълни Габриела Миткова.

Причината е, че има населени места, където освен интернет липсва и връзка с мобилни телефони. Има и семейства, където в домовете липсва и електричество.

Присъстващите директори изказаха мнение, че дистанционната форма е повишила представата у родителите за това колко ценна и трудна е учителската професия, към която според постъпилите сведения интерес проявяват все повече млади хора. Установено е, че реално няма проблем с попълването на кадровия ресурс в училищата, тъй като в момента има малко повече от двадесет конкурса по различни специалности.

Като проблем педагозите оцениха и състоянието на издаваните наказателни постановления към родителите, които не оказват съдействие за обучение на децата си, тъй като няма твърд механизъм за изпълнението им от държавните органи. Констатацията се отнася до известни на обществото и на властта маргинализирани общности в няколко населени места, където на отделни фамилии трудно се повлиява да бъдат отговорни към бъдещето на децата си чрез осигурено образование.