Църквата чества Деня на Светите братя-просветители Кирил и Методий

Днес Православната църква чества Светите братя Кирил и Методий – създатели на българската и славянската азбука и писменост.

Светският празник за Св. Св. Кирил и Методий, бележи началото си през Възраждането и се свързва с училищните тържества, които са били организирани на 11 май, когато Църквата отбелязва празника на двамата свети братя. Първи известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май във възрожденската ни книжнина, намираме в „Христоматия славянского язъка“ от 1852 г. на Неофит Рилски.

През 1857 г. денят на светите братя е почетен в българската църква „Св. Стефан“ в Цариград, заедно със служба и за Св. Иван Рилски. От страниците на „Цариградски вестник“ от 26 април 1858 г. будните ескизаарски граждани научават, че в Пловдив и други градове българите започнали да честват вместо „Три светии“ „Св. Св. Кирил и Методий“ като училищен празник. От 1863 г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий.

Според исторически свидетелства още през 1857 г. в Силистренско има училище, наречено на Светите братя-просветители Кирил и Методий – училището в с. Калипетрово. Доказателство за това е запазеният училищен печат, върху който са изобразени църквата и училищната сграда с кацнал на покрива петел – символ на пробудата.

Печатът е с кръгла форма, в средата е изобразен петел, стоящ на училищното здание и обърнат към църква, в долната част е изписана годината 1857. Около тях е изписан текст: „Училище Кали Петра на Св. Кирил и Методий“. В момента реликвата се пази в Националния музей на образованието в Габрово.

Петел е имало и на печата на Силистренското българско народно училище от 1863 г. Той също е във фондовете на Образователния музей в Габрово.

След Освобождението 11 май става общоучилищен празник на славянските първоучители. Тогава се заражда идеята за химн. През 1892 г. в Русе, Стоян Михайловски, тогава учител в Мъжката гимназия, написва „Върви, народе възродени“. През май 1901 г. учителят от Петокласното Ловчанско училище Панайот Пипков написва музиката към текста.

Днес имен ден празнуват: Кирил, Кире, Кирин, Киро, Кирчо, Керан, Рилко, Рилчо, Кира, Кирана, Кика, Кина, Кинка, Кера, Керанка, Кераца, Рилка, Методи, Метко, Мето, Мечо.

В Доростолска митрополия храмов празник имат православните черкви в Добротица и Орляк, Тервелско.