Четири силистренски села са с нова електроразпределителна мрежа

Близо 350 000 лева вложи „Електроразпределение Север“ в обновяване на мрежата в четири силистренски села. През месец юни дружеството завършва проект за рехабилитация на мрежата ниско напрежение в селата Сокол, Ламбриново, Бабук и Смилец. Реализираните обекти са част от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството за 2022 г.

В рамките на изпълнението на заложените проекти за обновяване на мрежата са подменени 126 стоманобетонни стълба. Рехабилитацията на въздушните мрежи е свързана с монтажа на нов усукан изолиран проводник с обща дължина близо 10 километра. Той е с висока устойчивост на лоши метеорологични условия и ще гарантира по-сигурна и качествена доставка на електроенергия на близо 500 домакинства в четирите села. Разпределителен център Силистра към ЕРП Север ежегодно обслужва въздушни и кабелни линии средно и ниско напрежение с обща дължина около 6 000 километра, включително 629 трафопоста. През настоящата година компанията е предвидила инвестиции на стойност 2,1 милиона лева в областта, в това число 309 000 лева за ремонтни дейности.