Ясна е процедурата за постъпване на украински деца в училищата

Регионалното управление на образованието в Силистра е обявило процедурата за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища.

Постъпването в детска градина или в училище на деца от Украйна зависи от това какъв е правният статут на детето и родителите му – дали имат българско гражданство или статут на търсещи или получили международна закрила, се казва в съобщението. Зависи и от това дали могат да представят документ от предишното училище или от последен завършен клас, възрастта на детето и класа, в който трябва да постъпи – има значение къде се подават за признаване образователни документи от друга държава, се посочва в съобщението.