Агенцията за закрила на детето оцени високо дейността на сдружение „Екатерина Каравелова“

Силистренското Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с председател инж. Христина Георгиева бе класирано на второ място в категорията „Успешна промяна“ в надпреварата между НПО-та и институции, организирана от Държавната агенция за закрила на детето, от чието име за четвърти път бе връчван отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

Екипът на добруджанската неправителствена организация получи наградата си заради осъществената от нея и партньорите й кампания „Подари компютър на дете“, достигнала с успех до повече от 70 деца и в 2 социални заведения от резидентен тип от всички общини на област Силистра. Номинацията бе направена от областната администрация.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ вече 20 години е с изяви в социалната сфера и поддържа няколко услуги, сред които са първият в страната подслон за пострадали от домашно насилие, Център за социална подкрепа на деца и семейства в риск, Център за консултиране и превенция срещу домашното насилие, Преходна къща „Резилианс“.

В момента пред завършване е поредният проект на организацията, който е на тема „Превенция и защита от домашно насилие, чрез надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Продължава работата по проекта „Изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пол“, който е осъществяван заедно с Катедрата по психология на Великотърновския университет и ще продължи още няколко години.