Водните лилии в Малък Преславец канят на традиционния си празник

В село Малък Преславец подготвят 13-ия Празник на водните лилии, съобщиха от Регионалния експертно-консултантски център „Читалища“ в Силистра. Той ще се проведе на 18 юни в местността „Блато Малък Преславец”, която е непосредствено до река Дунав. Организатори са община Главиница, кметство Малък Преславец и читалище „Йордан Йовков -1946 г.“

Събитието е традиционно, но през последните две години не беше провеждано заради пандемията. Празникът цели широк кръг от обществеността да преоткрие красотата на българската природа и да помогне за опазването на природните дадености, както и популяризирането на българския песенен фолклор. Могат да участват танцови и певчески групи за автентичен и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители – певци, инструменталисти и танцьори без възрастови ограничения.