Драконовски мерки заради птичия грип при пеликаните. Аутопсията показа – от най-силния и опасен тип

Около езерото в резервата „Сребърна“, където бяха намерени 21 мъртви къдроглави пеликани, се създават две зони – предпазна и наблюдавана. Това стана известно след днешното извънредно заседание на Областната епизоотична комисия в Силистра. 3-километровата предпазна зона ще обхваща резервата и сел


Около езерото в резервата „Сребърна“, където бяха намерени 21 мъртви къдроглави пеликани, се създават две зони – предпазна и наблюдавана. Това стана известно след днешното извънредно заседание на Областната епизоотична комисия в Силистра. 3-километровата предпазна зона ще обхваща резервата и село Сребърна, а десеткилометрова, наблюдавана, включва шест села в две общини – Айдемир, Ламбриново, Ветрен (община Силистра), Попина, Поляна и Ситово (община Ситово). Издадена е и заповед, в която се определят мeрките, допълващи вече действащите такива от 30 януари, т.г., във връзка с огнището на птичи грип в Бургас.
В зоните е забранено преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици, изпращането на яйца за люпене от животновъдни обекти, търговията с прясно месо, мляно месо, месни заготовки и месни продукти от домашни птици с произход от тези зони и див пернат дивеч, взет от дивата природа от същите зони. Забранено е още транспортиране или разпространение на непреработен тор от стопанства с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито. Има забрана и за лов на пернат дивеч или неговото изземване по друг някакъв начин от дивата природа, пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата.
Разпоредено е да се предприемат следните организационни и контролни действия – извършване на ежедневно наблюдение на здравния статус на дивите птици, обитаващи резервата „Сребърна“, и в случай на откриване на умрели птици, взимане на проби за лабораторно изследване и загробване на труповете с извършване на дезинфекция на мястото на загробване. Наред с това е разпоредено още преброяване на домашните птици във всички стопанства в зоните, отглеждащи домашни птици с търговска цел, и стопанства, отглеждащи домашни птици с нетърговска цел, осъществяване на постоянен, превантивен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в регистрираните птицевъдни обекти, контрол на извършваната дезинфекция на входовете и изходите на сградите, в които се отглеждат на закрито домашни или други птици. Ще бъде засилено наблюдението на популации от диви птици, по-специално на водни птици и по-нататъшно наблюдение за умрели или болни птици, съвместно с Българското дружество за защита на птиците. Въвеждат се постоянни дежурства на ветеринарномедицинските специалисти в празничните и почивните дни на „горещи“ телефони, на които денонощно да може да се получават сигнали за повишена смъртност при домашни или за открити трупове на диви птици в срок до 30 дни след последния констатиран случай на болестта, ще се извършват периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в зоните, резултатите от които да се документират, забранява се издаването на разрешителни за провеждането на изложби, пазари или друга събирания на домашни или други птици на територията на област Силистра до вдигане на ограничителните мерки.
Според директора на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ д-р Себахтин Халид, карантината ще бъде свалена 30 дни след последния установен случай на птичи грип. Ветеринарите от общините Силистра и Ситово на практика се превръщат в подвижни лаборатории, тъй като им е разпоредено на ден да обикалят по няколко села, за да вземат проби. Областният управител на Силистра Стоян Бонев заповяда да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии в двете общини.
Междувременно стана известно, че на 4 от мъртвите пеликани е направена аутопсия и в три са установени паразити с доказателства за птичи грип от най-силния тип.

10 thoughts on “Драконовски мерки заради птичия грип при пеликаните. Аутопсията показа – от най-силния и опасен тип

 1. Всичките прасета на мезета

  Палец нагоре 2 Палец надолу 1

 2. Кои са „горещите“ телефонни номера за подаване на сигнали

  Палец нагоре 4 Палец надолу 1

  1. Хаха. Много уместен въпрос! Има горещи телефони, но няма да ви кажем номерата.

   Палец нагоре 4 Палец надолу 0

 3. Пореден маньовър за унищожаване на птичето стопанство на България.Беше Бургас.Днес Силистра.Утре друга част на страната. Сега следва другата операция- ликвидиране на домашните птици в посочените населени места.
  То не беше птичи грип,не беше шап и сап,не беше син език, не бяха щастливи и нещастни кокошки. Не бяха дивотии…

  Палец нагоре 7 Палец надолу 0

 4. А от какво е умрял четвъртият пеликан. Ей,хора, търсете причината за смъртта другаде.

  Палец нагоре 1 Палец надолу 0

   1. Възможно е.Има случаи,когато от болести по преживните животни заболяват и птици,ако ядат изверженията им.

    Палец нагоре 2 Палец надолу 0

 5. Това е разработка на военните! Искат да унищожат дребното селско стопанство и българския производител!

  Палец нагоре 4 Палец надолу 0

  1. в русия съм, в русия съм…

   Палец нагоре 3 Палец надолу 0

 6. Господа, защо сте определили само тия села.А къде са Гарван и Малък Преславец,където в близките до тях блата има толкова диви птици,които ежедневно прелитат от Сребърна до там и обратно.По въздушен път и Калипетрово, и Смилец, и Сърпово, и Искра, и Иширково, и Коларово,Сокол,Дичево,Зафирово с прилежащите им язовири също са застрашени от прелитане и застояване на диви блатни и други птици от Сребърна в язовирите и връщането им обратно в Сребърна

  Палец нагоре 1 Палец надолу 0

Comments are closed.