Едва 27% от учениците в Силистра искат да гласуват на избори

Въпросът дали училището предоставя възможност на учениците да участват във вземането на решения още от училищна възраст е базата, върху която ще се развива работата по проект „Малкият голям избор“. Той се осъществява от Регионалния инспекторат по образование в Силистра и четири учебни заведения – Езиковата гимназия „Пейо Яворов“, Професионалната гимназия по меха

Въпросът дали училището предоставя възможност на учениците да участват във вземането на решения още от училищна възраст е базата, върху която ще се развива работата по проект „Малкият голям избор“. Той се осъществява от Регионалния инспекторат по образование в Силистра и четири учебни заведения – Езиковата гимназия „Пейо Яворов“, Професионалната гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, Професионална гимназия по стопанско управление и административно обслужване „Атанас Буров“, и Общинското спортно училище „Дръстър“ в Силистра.
Според международно изследване, българските ученици не са така активни в гражданските си инициативи в училището, както техните връстници в чужбина. Само 31% от учениците са имали участие в политиките, свързани с управлението на училището. Данните са от 2009 г. и са за цялата страна. Те не се различават съществено от данните от анкета сред 1 155 ученици от Силистра. Според нея само 27,7% отговарят положително на въпрос дали ще гласуват на национални избори, съобщиха от Регионалния инспекторат по образованието в Силистра. Категорично няма да гласуват 29,7 на сто, а 42,5 на сто от анкетираните се колебаят. Проектът се осъществява в рамките на конкурса „Иновативни практики в управлението“, организиран от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието и дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на Министерството на образованието, младежта и науката по националната програма „Квалификация“.
В проекта са включени 1327 ученици и педагогическият персонал на учебните заведения. Чрез ученическите съвети те трябва да получат възможности за „обучение в демокрация“. Пренасяйки механизма за провеждане на избори с всеобщо гласуване към избора на ученически съвети, учениците трябва да се запознаят с избирателния процес в България и интересът им да бъде привлечен към принципите на демокрацията в училище. Такива избори в четирите „пилотни“ училища ще бъдат проведени на 9 май. След приключването на проекта се предвижда в правилниците за дейността на учебните заведения да се включи раздел „Роля и отговорности на Ученическия съвет“ и да се разработи стратегия за работа в екип на учители и ученици, която да се използва в образователната политика.
Във всички учебни заведения в Силистренска област са изградени ученически съвети. Но в повечето училища те се занимат предимно с организация на културни и спортни прояви, показва проучване.