Международен конкурс за есе за Васил Левски обявиха национални институции

Националният музей „Васил Левски”, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Софийският университет „Св. Климент Охридски” и Фондация „Васил Левски” обявяват Международен конкурс за написване на есе на тема: „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“. Конкурсът е под патронажа на министъра на културата Боил Банов.

Можем ли да опишем себе си, днешния си ден, плановете си за утре с езика на Левски? Какво би останало от постовете ни във „Фейсбук“ и в „Инстаграм“, от блога на приятеля ни или от любимия ни сайт за културни събития, ако ги преведем така, че да можем да очакваме отговор, започващ с „Байовци…”?

И не за „празнотите” в речника на Левски става дума – те са кухините на времето му, в които нас още ни няма – а за онези ценности, които превратностите на свръхтехнологичния ни свят не може /или поне ни се иска да не успее/ да превърне в кухини. Колко и кои от думите на Левски днес са излишни?

Какво губим и кой печели? И не за жертвеност става дума – почитаме я всяка година с тежестта на националната ритуална памет тъкмо защото не е за всекиго такова нещо – а за човешкия ни избор като какви хора искаме да сме.

От колко свобода имаме нужда? Дали след скъсения ХХ век не сме „свърнали” толкова назад в „свръхдългия” ХIХ, та да ни трябва тъкмо Левски, за да ни напомни: „Днешният век е век на свободата”.

За участие в конкурса организаторите се обръщат към младите хора на академична Европа, споделящи, обичащи или просто изучаващи културата на България, с предложението да се включат със собствен текст.

Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към български или чуждестранен университет. Текстът трябва да е развит на български език, непубликуван в печатни или интернет издания, да не надвишава 3 стандартни страници: 5400 знака; подравняване: Justify, Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25.

Всеки участник трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка. Журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им. Срок за изпращане на есетата – от 17.12.2019 г. до 31.01. 2020 г. на адрес: [email protected].

Обявяване на резултатите – 18 февруари 2020 г. Награди: първа – 800 лв., втора – 500 лв., трета – 300 лв. Десет избрани есета ще бъдат публикувани през 2020 г. в сборника „Текстът Левски – прочити в свой и в чужд контекст”. Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен културен институт.