Млади земеделци се докоснаха до реалните измерения на бъдещите си професии

Деветокласници на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Вапцаров“ в село Средище посетиха животновъдното стопанство на фирма „Доверие-09“ ЕООД. Стопанството е модернизирано по Програмата за развитие на селските райони и се намира в землището на с. Попрусаново, Кайнарджанско. Събитието е част от кампанията на Министерството на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерството на образованието и науката, под надслов: „Супер фермер“.

Собственикът е подпомогнат с почти 190 000 лева за технологична модернизация на кравеферма, като е закупена специализирана селскостопанска техника – трактор, сеялки и други. Учениците се запознаха с основните етапи при отглеждането на животните, както и с начина на използване на земеделските машини.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.