Най-бедната община Кайнарджа осигури светлина за жителите си

Един от най-полезните и с реален смисъл за жителите на Крайдунавска Добруджа проект, изпълнен в програмния период 2007-2013 г. продължава да работи в община Кайнарджа. Само тя е осигурила предвидливо осветлението по улиците си в селата и спестява десетки хиляди левове всяка година от електричество.

Проектът за построяване на система за улично осветление, захранвана със слънчева енергия в община Кайнарджа бе даден за пример в европейската столица Брюксел. Челният опит на една от най-бедните общини в България бе включен в информационно издание на Европейската мрежа за развитие на селските райони. Изданието съдържаше само 12 добри практики от цяла Европа и бе отпечатано на пет езика.

Проектът, на стойност почти 2 милиона лева, бе реализиран в периода 2010-2013 г. като в селата бяха монтирани 486 осветителни тела, съдържащи слънчеви панели и акумулаторни батерии.

Община Кайнарджа има най-ниската ставка за развитие в региона и се смята за изостанал селски район. Сред проблемите на общината са ниската степен на развитие на инфраструктурата, недостатъчните публични услуги, сред които и транспортът, ниската степен на образование и обща липса на квалификация на населението в съчетание с висока безработица, ограничени възможности за трудова заетост, и средно ниски доходи на глава от населението.

Чрез печелившия проект през последните години общината е спестила десетки хиляди левове от сметки за електричество за уличното осветление.

При тежки зимни условия в Кайнарджанско няма ток с дни. Тогава във вечерните часове само соларните лампи осветяват пътя на жителите, за да могат да стигнат до близките си, магазина или доктора.

И Алфатар се включва в „соларното“ семейство

Община Алфатар е подписала договор за изграждане на соларно улично осветление, съобщиха от общината. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Предвижда се подмяна на уличното осветление в Алфатар с 341 автономни соларни светлинни модули.

Заявената сума по проектното предложение е в размер на 1 170 743,46 лева. Одобрената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 160 048,59 лева. Срокът за изпълнение на проекта е септември 2023 г.