Нова детска градина ще приюти 100 млади жители на Голеш

Нова детска градина се строи в село Голеш, Кайнарджанско, съобщи кметът на общината Любен Сивев. 2 милиона лева е отпуснало новото правителство по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища /2020-2022/“ на Министерството на образованието и науката. Строежът вече започнал на мястото на бившата Здравна служба в селото.

По неофициална информация с първата копка, обаче, започнали и първите проблеми – недостигът на пари. Стойността на строително-монтажните дейности били сметнати преди година, когато общината кандидатствала за финансиране. Към момента с нарастването на стойността на материалите, електроенергията и заплатите били необходими още поне 400 000 лева.

Досега в Голеш имаше детска градина, но само за около 50 млади жители. Почти 1700 души живеят в Голеш, а населеното място е сред първите с най-голяма раждаемост и естествен прираст в областта. Проблемът с посещаемостта от ранна детска възраст на първични учебни заведения е причина за трудно социализиране на децата и научаване на български език, което е и пречка за усвояването на учебния материал в училище, споделиха от общината.

Застроената площ на новата детска градина ще е 895 кв. м, а разгърнатата застроена площ – 1790 кв. м. Предвидените зелени площи са 1195 кв. м.

Сградата е двуетажна, има два корпуса и топла връзка. Предвиден е асансьор според изискванията за достъпна среда. Детското заведение е за 4 групи от по 25 деца. Ще бъдат обхванати деца на четири и петгодишна възраст от селата Голеш и Добруджанка. На всеки етаж ще се помещават по две групи. Всяка от тях ще има занималня с кът за хранене, спалня, съблекалня и санитарни помещения. Предвидени са зали за изобразително изкуство, игра, спорт и музикални занимания.