Нови социални центрове построи Общината в Айдемир, до дни ще ги засели

Две нови социални заведения отвориха врати в квартал „Деленки“ на село Айдемир. До края на месеца с потребители ще се напълнят Центъра за грижа за лица с психични разстройства и Центъра за грижа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване.

Центровете с по 15 места са създадени по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е на стойност 542 000 лева и е насочен към осигуряване на подкрепа на процеса по деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания чрез развитието на услуги в общността, осигуряващи им независим и достоен живот и пълноценно включване в живота на обществото. Специфичните цели на проекта са свързани с извеждане на хората с психични разстройства и възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване от специализираните институции и превенция на институционализацията на тези хора чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип.

В рамките на проекта всеки от центровете ще предоставя услуги за период от 12 месеца, като след приключване на проектните дейности, новите услуги ще се финансират от държавния бюджет. След проведен подбор е нает квалифициран персонал, за който са осигурени обучение и супервизия на различни етапи от реализирането на проекта.

Двата центъра са разположени в новопостроени сгради за 1 100 000 лева. Намират се в района на детската градина, като общинското ръководство е преценило, че е по-добрият вариант да се строят нови сгради, отколкото да бъдат преустройвани стари помещения, разказа Николай Николов, директор на дирекция „Правна” в община Силистра и ръководител на проекта по строително-монтажните дейности. Той, заедно кмета на общината д-р Юлиян Найденов и заместника по хуманитарни дейности Мария Недялкова, прерязаха лентите на новите придобивки. Колеги от други социални заведения поднесоха подаръци и пожелания за успех на начинанието.