Половината от евроинвестициите в Силистренско са във ВиК инфраструктурите

225 милиона лева са били инвестирани по проекти в Силистренска област в програмния период 2014-2020 г., сочат данни на Областния информационен център. В Северния централен район, където се намира Крайдунавска Добруджа, общата договорена стойност на проектите е в размер на 1,4 млрд. лв. По размера на инвестираните средства /безвъзмездна финансова помощ плюс привлечено собствено финансиране/ областта изпреварва само Разград /129 милиона лева/ и е над два пъти по-малко от Русе с 546 милиона.

В Силистренско най-много средства се инвестират във ВиК инфраструктура – 112 милиона лв. по Оперативна програма „Околна среда“ и в развитие на земеделието и преработвателната промишленост – 78 милиона лв. по Програмата за развитие на селските райони.

По програмата „Региони в растеж“ двете допустими общини – Силистра и Тутракан са договорили проекти в размер на 41 милиона лв. за проекти за енергийна ефективност, благоустрояване, социална и образователна инфраструктура.

По 220 договора бизнесът е получил подкрепа в размер на 4,517 милиона лв. по COVID-19 мерките. В област Силистра най-голям е размерът на инвестициите в общините Силистра – 66 милиона лв., Тутракан – 63 милиона лв. и Дулово – 32 милиона лв. Голям е делът и на привлечените средства по трансграничната програма INTEREG V-A Румъния-България – 47 милиона лв.

Тази информация бе представена от експертите в Областния информационен център по време на заключителната пресконференция по едноименния проект. През последните три години на територията на област Силистра са проведени 56 информационни събития с различен характер и с над 1 200 участници. Консултациите на място в офиса са 1 080, публикациите в медиите – над 260, а Фейсбук-профилът на Центъра наброява 4 800 приятели, до които достига актуална информация относно европейското финансиране.