По 300 лева стипендия дава силистренската болница на студенти по медицина

21 лекари, 7 фелдшери и над 20 медицински сестри търсят лечебните заведения в Силистренско чрез трите бюра по труда в областта. 35% е дялът на лекарите във възрастовата група 55-64 години, а най-възрастните /над 65 и повече години/ – 27%. Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са… 7,0%.

Затова в силистренската болница започна програма за набиране на медицински специалисти – студенти и кандидат-студенти по „Здравни грижи“ – медицински сестри и лаборанти, съобщиха от болницата.

Лечебното заведение е акредитирано със заповед на министъра за здравеопазването за срок от 5 години за провеждане на клинично обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“.

Желаещите ще получават стипендия в размер на 300 лева месечно две последователни академични години, през които стипендиантът се обучава в първи или втори курс. Студентите в трети и четвърти курс ще работят на трудов договор към МБАЛ-Силистра по време на практическото си обучение.

Условие за сключване на договор е стипендиантът да полага труд минимум 3 календарни години след успешното си дипломиране по специалността. На всички успешно представили се ще им бъде осигурено постоянно работно място в лечебното заведение, се казва в съобщението.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление, мотивационно писмо, уверение от университета, ако кандидатът е редовен студент в акредитирано висше училище.

Почти 11 000 лева е дал Общинският фонд „Здраве“ през миналата година на 22 лекари, лаборанти, медицински сестри, акушерки и студенти по медицина. На 15 от тях финансовата помощ е за възстановяване на месечни пътно-транспортни разходи от и до работното място, а на 7 за възстановяване на разходи за свободен наем.

Според данни на Националния статистически институт към края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Силистра практикуват над 290 лекари. Лекарите по дентална медицина са 64. Медицинските специалисти по здравни грижи са 550. В заведенията за болнична помощ /болници и центрове със стационар/ практикуват около 150 лекари.

45% от лекарите са мъже, а 55 на сто са жени.