Промяната на климата и вредители унищожават горските пояси в Добруджа

Нова проверка ще бъде извършена на поразени от съхнене горски пояси в Добруджа. Съхненето на горските насаждения в района обхваща нови територии, съобщават от пресцентъра на Североизточното държавно предприятие. Влошава се състоянието на масиви с ясенови дървета на територията на Държавното горско стопанство в Генерал Тошево според наблюденията на лесовъди. Не е по-различно състоянието и в другите части на Добруджа.

На 1 юни ще бъде извършено ново обследване на засегнатите площи от екип на Института за гората при БАН, за да се установят точно пораженията по дърветата в района. Лесовъдите обаче смятат, че съхненето е необратимо и трябва да се предприемат спешни мерки, за да се спре разпространението му и да започне възстановяването на важните за Добруджа горски насаждения.

Ясеновите дървета в Добруджа започнаха да съхнат преди две години като първоначално се наблюдаваше т. нар. суховършие. Частичното съхнене възникна на територията на Държавното ловно стопанство в Балчик, където през миналата година някои от засегнатите пояси бяха изсечени. Постепенно обаче съхненето обхвана нови територии като учените откриха няколко вида вредители и високовирулентен патоген, който е изолиран и в Румъния и Сърбия. Според експертите с намаляване на валежите и промяната на климата част от дървесните видове в Добруджа постепенно ще отпаднат и трябва да бъдат заменени с по-сухолюбиви. Трябва спешно да се осигурят средства за презалесяване, за да може поясите да бъдат възстановени за година след премахването на изсъхналите дървета, смятат лесовъдите в Североизтока.

Полезащитните горски пояси в Добруджа са изкуствено създадени през 50-те години на миналия век за борба с ветровата ерозия и влияят за получаването на по-високи добиви от пшеницата и други селскостопански култури.