Ученик запали 1000 връзки царевичак, връстници го осъдиха на 3 месеца условно

С условна присъда от 3 месеца с петгодишен изпитателен срок бе „наказан“ ученик от Езиковата гимназия „Пейо Яворов“ за това, че в късни доби в Алфатар умишлено изпепелил 1000 връзки царевичак. „Подсъдимият“ се призна за виновен, разкая се и поиска снизхождение от тричленния съдийски състав на Районния съд. Строгите и чаровни магистрати, обаче приложиха цялата сила на закона и наказаха съученика си без да им мигне окото.

Такъв симулативен съдебен процес, но на основата на реално дело, с подкрепата на районни съдии проведоха ученици от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в Деня на отворените врати в Районния съд в Силистра. Проявата бе в рамките на годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и има за цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на съдебната система.

Няма налагани дисциплинарни наказания на служители и магистрати, съобщават от съда. Постъпилите жалби на граждани не са за забавяния или тенденциозно отношение към страните в производствата. Цялостната работа продължава да е насочена към подобряване на бързината, без от това да страда качеството на съдебните актове. Работата на съда е насочена и към подобряване на откритостта и прозрачността в неговата дейност. Работи се последователно съобразно стратегията на ВСС и на съда. Целта е повишаване на общественото доверие и информиране на младото поколение за предизвикателствата, пред които е изправена съдебната система.

Съдът участва традиционно в информационната кампания „Ден на отворените врати“. Магистрати от Районния съд активно се включват и в съвместната образователна програма на ВСС и МОН.