Ученици „превзеха“ съдебната власт в Дулово

Районният съд в Дулово проведе „Ден на отворените врати“ на тема: „30 години Конституция на Република България – върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права“. Интерес към събитието проявиха учениците от 12 клас в СУ “Васил Левски“ в града.

„За да повишим правната грамотност и спазването на законите, за да има по-голямо доверие в българското правосъдие, ние се включихме в информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“. Денят на отворените врати е част от тази кампания, а Вие, с Вашето присъствие тук – също.“, каза в приветствието си председателят на Районния съд в Дулово съдия Емил Николаев. Той запознаха присъстващите с действията по образуване на съдебните дела и провеждане на съдебните заседания, както и с ролята на участниците в съдебния процес.

Учениците взеха участие в импровизирани граждански и наказателни дела. Те влязоха в ролята на подсъдим, пострадал, адвокат, прокурор, а също на ищец и ответник. Всички присъстващи участваха активно като задаваха въпроси и изказваха мнения по представените казуси.

Съдия Николаев по достъпен начин разясни важни обстоятелства относно законосъобразното водене на съдебния процес. Той отговори на възникнали въпроси относно квалифицираните престъпления и как се определя кое престъпление е тежко, чрез какви методи се доказва, кога съдът налага ефективна, и кога условна присъда, какви са последиците от престъпления, извършени в изпитателния срок.