Филиалът на РУ в Силистра отчете успешна година, награди отличниците

Тържествено събрание по повод по повод 24 май – Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост проведе Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Силистра.

Традиционно на тържеството се прави равносметка на постигнатото през годината и се отчитат постиженията на най-добрите.

Тази година наградата за най-висок успех от периода на следването от името на областната администрация на Силистра получи Александър Колев, четвърти курс, специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика“.

Община Силистра традиционно връчва награда на студентка майка с най-висок успех от периода на следването. Тази година наградата получи Стела Ценкова, четвърти курс, специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика“.

Общински съвет Силистра за първа година връчва награда на студент с най-висок успех от курса на обучение и активна научно-изследователска дейност от инженерно-техническите специалности. Отличеният студент бе Младен Кулев – четвърти курс, специалност „Автомобилно инженерство“ с успех отличен 5,68. Той има участия в международни изследователски екипи и научни доклади в студентски конференции.

Бяха връчени и сертификати на студентите, които участваха в научната сесия за студенти, докторанти и млади учени, проведена в рамките на Майските празници. Студентите и преподавателите на Филиал Силистра посрещнаха празника с много добри резултати в учебната и научноизследователската дейност и с надеждата за добър кандидатстудентски прием и нови успехи.