20 жилищни сгради в Силистренско чакат енергийните си ремонти

BlokoveВажна тема, по която се работи в област Силистра, е изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Както е известно, това се случва в три от седемте общини – Силистра, Тутракан и Дулово, тъй като само на тяхна територия има сгради, отговарящи на критериите в Програмата. В община Дулово няма постъпили заявления за саниране на жилищни сгради.

Съгласно информацията и документацията в община Силистра броят на стартиралите дейности от момента на започване на изготвянето на техническото обследване е 15, но в нито една от тях не са започнали строително-монтажни работи. В град Тутракан подадените и одобрени заявления са 5, както и сключените договори между общината и сдруженията. Съответно те са поискали и искания за сключване на договори за целево финансиране към Българската банка за развитие. Подобно на община Силистра, и в Тутракан до момента няма стартирали дейности в нито една сграда, както и осъществяване на строително-монтажни дейности.

От областната администрация в Силистра съобщават, че задълженията по реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се изпълняват отговорно, но останалото зависи от общините и от институциите, които реализират програмата.