247 силистренци ще получават помощ по 2 часа дневно

Социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще предоставя община Силистра през тази година. Дейността е финансирана от държавния бюджет и е с капацитет 247 потребители. Работата по предоставяне на услугата ще започне през февруари след решение на Общинския съвет в Силистра.

Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация.

Асистентската подкрепа ще се предоставя в рамките на 2 часа дневно на хора над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Обгрижвани ще бъдат и деца и пълнолетни хора с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа.