258 решения е взел през 2021 Общинският съвет в полза на хората

Отмина още една година от мандата на Общинския съвет в Силистра от встъпването му в Мандат 2019-2023 г. През 2021 г. местният законодателен орган година работи в екип, с конструктивен диалог в интерес на гражданите и бъдещето на община Силистра, заяви председателят му д-р Мария Димитрова. „Живяхме и работихме в необичайни за всички нас времена. Във времена на извънредно положение и на извънредна ситуация, ние, общинските съветници изпълнявахме задълженията си по закон и в интерес на съгражданите ни“.

По нейна покана в парламента на Силистра бе проведена среща-отчет с представители на медиите и заместниците на „първия сред равни“ Ивелин Неделчев, Иванка Ташева и Димитър Трендафилов.

За пръв път в историята му в Общинския съвет на Силистра 33-та общински съветници са от 8 политически партии. Д-р Димитрова изказа благодарността си към всички за проявената отговорност и активно участие в комисии и заседания, решаване на проблеми, свързани със съгражданите. „За мен винаги всеки проблем е бил важен, дори и да е само за един човек. Ако за нас не е проблем за него той е най-важен и чака своето решение“, бе категорична председателят на ОбС.

През миналата година са проведени 13 заседания с 258 приети решения, 13 неприети, едно върнато решение от областния управител и 2 обжалвани в Административния съд, е статистиката за стореното от силистренските старейшини. Едно от заседанията бе тържествено, на Празника на Силистра – 14 септември, Кръстовден, на което бяха връчихме отличия на удостоени граждани на община Силистра, които с труда си са допринесли за развитието на града и населени места.