2580 лева предлага Общинският съвет да е заплатата на кмета на Силистра

Първото си редовно заседание ще проведе в четвъртък новият Общински съвет в Силистра. В предварителния дневен ред от 19 точки се открояват докладните за определяне на заплатите на градския и селските кметове в общината и сформирането на постоянните комисии.

На основание на всички закони, постановления и наредби новият стар председател на местния парламент предлага в докладна записка заплатата на кмета д-р Юлиян Найденов да е в размер на 2580 лева. Той от своя страна е отправил предложение месечният доход на “първият сред равни“ да е 90% от неговия или 2322 лв. В досегашния мандат градоначалникът получаваше 2344 лв., а председателят на ОбС – 2109 лв.

Определени са и заплатите на кметовете на седемте села в общината, избрани от жителите им. Така кметовете на селата Айдемир и Калипетрово ще получават по 1100 лв. месечно, а на Брадвари, Йорданово, Сребърна, Професор Иширково и Бабук по 915 лв. Досега те се разписваха в общинската ведомост срещу суми по-малки с около стотина лева.

Готово е и разпределението между осемте партии и коалиции в осемте постоянни комисии в Общинския съвет. Традиционно най-много „старейшини“ има в Постоянната комисия по общинска собственост и приватизация – 16 съветници и най-малко в Постоянната комисия по култура и образование – 9 души.

Другите точки в първото заседание са за избори на заместник-председатели на Общинския съвет и определяне на представители в различни местни и национални институции. Новите съветници ще определят и минимални и максимални цени за таксиметров превоз, валидни за територията на община Силистра.