30 доктори търси Българската армия

Със своя заповед министърът на отбраната на България обяви 30 вакантни длъжности за oфицери във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на хора, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

Основните изисквания са да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността, да не са по-възрастни от 40 години и да са годни за военна служба. Освен това кандидатите не трябва да имат друго гражданство, да не са осъждани и да са психологически пригодни. Трябва и да покриват нормативите за физическа годност.

Срок за подаване на документите е 16.08.2019 г. За допълнителна информация: Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257 или в офисите за военен отчет в общините.