32 деца обгрижваха през годината 23 приемни семейства

23 професионални приемни семейства има в Силистренска, Дуловска и Кайнарджанска общини по проекта „Приеми ме – 2015“, които тази година са обгрижвали общо 32 деца, съобщи ръководителката на проекта Мирослава Моллова. Седем от тях вече са осиновени и ще посрещнат Коледа и Нова година в новите си семейства.

Провеждат се обучения за приемните семейства и екипите, работещи с тях и настанените деца. Обученията са основните инструменти за постигане на целите на проекта за осигуряване на подкрепа за развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, на деца – жертви на насилие или трафик, деца, непридружени бежанци и повишаване на качеството на приемната грижа, смятат специалистите.

На приемните семейства, в които има настанени деца, е предоставяна два пъти индивидуално обучение според техните потребности. Областният екип по приемна грижа е преминал две специализирани обучения в съответствие с идентифицираните потребности от допълнително обучение заради спецификата на социалната услуга „Приемна грижа“ в област Силистра. Специализирано обучение е проведено и за членовете на Комисията по приемна грижа към Регионалната дирекция за социално подпомагане в Силистра. Според изготвен годишен график през тази година на приемните семейства от Областния екип по приемна грижа са организирани 5 надграждащи обучения и ежемесечни групи за самопомощ.