350 „четници“ тръгват от Тутракан по пътя на българската революционна слава

Утре от Тутракан тръгва 37-ят традиционен поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Походът е под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Културно-просветното дружество /КПД/ „Родно Лудогорие“ е основен организатор на похода, който се провежда с подкрепата на музеите и общините в Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово и Министерството на образованието и науката.

В походната колона, според предварителната информация, ще се наредят почти 350 души, от които 40 ученици от Силистра, водени от председателя на местното представителство на КПД д-р Николай Тодоров и секретаря на Лиляна Николова. По традиция се прави възстановка на слизането на четата на дунавския бряг край тутраканското село Пожарево. С лодки смелите патриоти достигнаха брега, където на същото място преди 146 години 23-годишният българин стъпва на българска земя, за да освобождава поробения народ. В Тутракан ще се проведат прегледи на маршовата и патриотичната песен и военни игри.

Участниците в похода тръгват по маршрута на четата от Тутракан и ще преминат през Исперих, Разград и Попово, където в мероприятията участниците се увеличават тройно. По време на четиридневния преход в населените места се организират прегледи на маршовата песен, посещения на исторически забележителности в региона, културни събития, концерти и изложби.

Утре в Исперих концерт за походниците ще изнесе виртуозът Теодоси Спасов. В похода ще участват университетските преподаватели и учени-историци акад. Георги Марков и проф. Христо Матанов, които са дългогодишни научни консултанти на проявата – най-голямата в Североизточна България.

На 17 май 1876 година, шест часа преди Ботевата чета да стъпи на Козлодуйския бряг, 28 четници, предвождани от войводата Таньо Стоянов Куртев, родом от Сливен, преминават Дунав и стъпват на българска земя при тутраканското село Пожарево. Това е втората чета на българската емиграция в Румъния, създадена по идея на Христо Ботев. Бойният път на четата продължава 11 дни. След три сражения войводата Таньо Стоянов загива на Керчан баир край село Априлово. След гибелта на войводата четата е разбита.