39 проекта приключиха в Силистренско през 2015 г., други 20 са на финала

Kopane (4)Продължава работата на общинските администрации в област Силистра да подготовка и реализация на европейски проекти и в започналия програмен период до 2020 г.

Според справка в Областната администрация на Силистра със собствени, държавни или европейски средства през 2015 г. община Силистра е приключила 12 проекта, община Тутракан – 10, община Алфатар – 6, община Главиница – 5, община Кайнарджа – 3, община Дулово – 2, община Ситово – 1. На практика това са 39 проекта в цялата област, реализирани самостоятелно от общините, от отделни министерства, агенции и оперативни европейски програми, или във взаимодействие между тях.

В процес на приключване във всички общини са почти 20 проекта в цялата област. Както приключените, така и настоящите са съобразени с Националната стратегия за регионално развитие, както с регионалния план на Северен централен район, на Областната стратегия и на плановете в съответните общини.