42 училища и 25 детски градини ще започнат новата учебна година в Силистренско – закрити са школата в Сокол и Стефан Караджа

Учебната година в Силистренско започва в 42 училища и в 25 детски градини. Това стана ясно след среща на областния управител инж. Николай Неделчев с д-р Габриела Миткова – началник на Регионалното управление на образованието  в Силистра, съобщават от пресцентъра на областната администрация.

В началото на  септември ще бъде налична справката за приключващите ремонти на сгради и помещения в 42 основни и средни училища в областта. За учебната 2022 -2023 са закрити основните училища в селата Сокол и Стефан Караджа. Причината е в трайната тенденция за намаляване броя на учениците.  Децата от Сокол ще се пренасочат към учебните заведения в Главиница и Зафирово, а тези от Стефан Караджа – към училището в Главиница.

Двадесет и пет е броят на детските заведения, в които ще продължат учебният и възпитателният процеси, съгласно съвременните изисквания и стандарти. В ход са процедури по провеждане на конкурси за директори на 4 училища и един Център за Специална Образователна Подкрепа, за които има 7 кандидати, които са допуснати до следващия етап.