80% от силистренци са в глобалната мрежа, в пъти по-малко имат цифрови умения

През 2021 г. почти 78% от населението на Силистренска област от 16 до 74 години ползва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, сочат резултатите от проведеното през годината изследване за използването на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/, съобщи Отделът „Статистически изследвания – Силистра“. 79% от домакинствата в Крайдунавска Добруджа имат достъп до интернет в домовете си, като средно за страната той е 83,5%

Силистренци били по-активни при редовното използване на интернет в сравнение със силистренки – съответно 82,8 и 74,5%.

Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване – 96,9% от хората с висше образование, 85,5% от тези със средно образование и 65,9% от жителите с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2021 г. дялът на хората, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власти в Силистренско е 28,6% и се увеличава спрямо предходната година със 6,7%.

Въпреки, че на пръв поглед процентите за дигитализацията в Силистренско изглеждат оптимистично, хората, които реално притежават цифрови умения са в пъти по-малко. За областта отделни данни няма, но на национално ниво сочат, че почти 40% умеят да копират или преместват файлове между папки, устройства или в облак. Само 25% могат да свалят или инсталират софтуер или приложения, а 18,8 на сто да променят настройките им. Използване на софтуер за текстообработка владеят 27,9%. Мултимедийни файлове могат да създадат 20% от ползвателите на електронни устройства, а таблици – 14,4 на сто. Да редактират или обработват снимки, видео или аудио файлове са способни 18,6 от българите, а само 1,1% от тях са в състояние да пишат на език за програмиране.