Admin

Александър Сабанов: На добър час през новата учебна година!

Честит първи учебен ден на всички днес!

Макар че не е сред официалните празници на България, 15-и септември спокойно може да бъде споменат редом с тях!
Училището е ненадминато в това да създава хубави спом