Admin

Закриват Фонд „Тютюн“

Правителството предлага промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. С тях се закрива Фонд „Тютюн”, осъществяващ държавното подпомагане в сектора. Отменят се разпоредбите, свързани с разпределението на квоти за производство, регулацията на изкупните цени на тютюна, премирането, както и безвъзмездното предоставяне на семена на тютюнопроизводител

Съкратиха 3000 щата в МВР

С промяна в правилника за прилагане на Закона за МВР правителството намали днес общата численост на служителите във ведомството с 3000 щата – от 58 170 на 55 170. Промяната е продължение на реформите в МВР, стартирали през 2009 г. с присъединяването към ведомството на специалната куриерска служба, на закритото Министерство на извънредните ситуации

Удължиха срока на финансирането за борба със СПИН

Министерският съвет одобри проект за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и българското Министерство на здравеопазването.
Споразумението ще

Плащат 21 100 евро на жалбоподатели срещу България

Правителството одобри сключването на приятелски споразумения по 10 жалби срещу България пред Европейския съд по правата на човека. Жалбите са част от висящите около 700 дела, заведени заради продължителност на съдебното производство и липса на ефективно вътрешноправно средство за защита. Гражданските производства по десетте дела са продъ

Приеха Националната квалификационна рамка

Правителството прие Национална квалификационна рамка на България. Това се прави в изпълнение на препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот.
Разработването на национални квалификационни рамки в отделните държави по разбираем начин ще съотнесе техните квалификационни нива към съответ

И Тутракан прие новата структура на общината

Общинският съвет в Тутракан одобри новата структура на тамошната кметска администрация на последното си редовно заседание, проведено на 30 януари.
Според вече новата структура, на пряко подчинение на тутраканския кмет д-р Димитър Стефанов ще са кметовете на села – седем на брой, кметските наместници – пе

От – 22 до – 16 градуса отчетоха термометрите в Силистренско

От минус 22 до минус 16 градуса са отчели термометри в Силистра през нощта срещу сряда, съобщиха от местната метеорологична служба.
Припомняме, че заради рекордно ниските температури кметът на дунавския град д-р Юлиян Найденов преустанови учебните занятие във всички училища от 1 до 3 февруари.
От крайдунавската метеослужба

„Сребърна“ замръзна

Езерото Сребърна е покрито с 10 см ледена пелена вследствие на ниските температури, съобщиха от екоинспекцията в Русе. Оттам поясниха, че 15 см е снежната покривка в буферната част на резервата.
Обстановката е спокойна, но експертите предупреждават гражданите да не извършват спортен риболов, поради опасност от нежелани инциденти.
Ежедневно

Хейли: Под влияние на страха долният човек става още по-долен

Велики мисли на велики хора!

******

Артър Хейли – „Летище“ :
„В кратките мигове, когато напрежението отслабваше, Кийт се чудеше как ли се чувства пилотът на военния самолет, който се спускаше в снежната буря и в ръмжащия от самолети въздух. „Самотен, вероятно, както самият Кийт е самотен, както е самотен целият живот, дори с близкото физическо присъствие на други около тебе. И пилотът имаше втори пилот и екипаж, както и Кийт имаше наоколо си колеги. Но не този род близост имаше значение. Особено когато си сам в малката задна стаичка на съзнанието си, където никой друг не може да влезе, където се оттегляш и оставaш сам с паметта, съвестта и страховете си. Сам от момента, в който дойдеш на белия свят, до смъ

Кметът на Силистра обяви 1,2 и 3 февруари за неучебни дни

Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов обяви 1, 2 и 3 февруари – сряда, четвъртък, петък, за неучебни дни в цялата община. Причина за решението му е значителното понижение на температурите. Заповедта му се отнася за всички училища и извънучилищни звена на територията на общината и е съгласувана с Регионалния инспекторат по образова